Nástrahy chiptuningu

Ako zistiť či je auto vhodné na chiptuning?

Často používané pojmy

Čo je to EGR, DPF, DMF, lambda, na čo slúžia?

EGR - ako vplýva na motor ?


EGR


Čo je EGR a ako funguje?

EGR je skratka pre Exhaust Gas Recirculation, čo v preklade znamená recirkulácia výfukových plynov. Tento systém funguje na princípe privedenia časti spálených výfukových plynov späť do spaľovacieho priestoru. Účelom tohto systému je znižovanie množstva emisií oxidov dusíka (NOx).

Výfukové plyny privedené do procesu spaľovania paliva plnia funkciu spomaľovania horenia. Tým, že horenie prebieha pomalšie, znižuje sa hlučnosť spaľovania, klesá teplota horenia a hlavne sa znižuje množstvo emisií NOx. Kvôli aktuálne platným emisným normám je potrebné nasadzovať systém EGR v každom modernom dieslovom motore, ale nájsť ich môžeme aj v benzínových motoroch.

Riadenie množstva nasávaných výfukových plynov je precízne ovládané riadiacou jednotkou motora. Tá podľa množstva nasávaného vzduchu registrovaného pomocou váhy vzduchu riadi otvorenie ventilu EGR. Ventily EGR si od prvého nasadenia prešli svojim vývojom. Prvé systémy boli riadené pomocou solenoidu spínajúceho množstvo podtlaku, ktorý pôsobil na membránu ventilu. Novšie systémy sa museli vysporiadať so stále náročnejšími emisnými normami a preto mali EGR ventil vybavený elektronickým senzorom polohy, tak isto sa zmenil systém riadenia z podtlakového na ovládanie elektromotorom (čo prinieslo rýchlejšie a precíznejšie riadenie).


EGR schéma funkcie v motore
Schéma funkcie EGR v motore

Aké sú dôsledky funkcie EGR?

Vedľajším efektom použitia EGR je rýchlejší ohrev motora, no tento systém prináša aj niekoľko negatív. Keďže EGR znižuje množstvo kyslíka v spaľovaní, vzniká aj problém nerovnomerného zmiešavania, ktoré má za následok tvorbu zvýšeného množstva pevných častíc. Toto negatívum sa snaží eliminovať filter pevných častíc, ktorý však pôsobí len z hľadiska plynov vychádzajúcich von z vozidla. Pevné častice sa ale nachádzajú aj vo vnútri motora, či už vo forme častíc, ktoré sa dostávajú do olejovej náplne, alebo vo forme častíc, ktoré sa postupne ukladajú na stenách sacieho potrubia. Práve čistota sacieho potrubia je jedným z kľúčových predpokladov na udržanie dobrého výkonu a priaznivej spotreby motora. Nánosy na stenách sacieho potrubia vznikajú ako kombinácia olejových výparov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v motore a práve pevných častíc z výfukových plynov. Zväčšená tvorba týchto úsad sa vyskytuje hlavne pri jazdách na krátke vzdialenosti, pri nízkych prevádzkových teplotách a pri defenzívnej ( alebo ekonomickej ) jazde.

 zanesenie EGR
Pohľad do zaneseného sacieho potrubia

 časť usadenín zo sacieho potrubia
Časť usadenín zo sacieho potrubia


Doručujeme dodržiavať výmenu oleja do 15.000km, v prípade nepriaznivejšieho používania (krátke trasy, častá jazda na max. výkon,... ) skrátit na 10-12tis. km.
Dôrazne doporučujeme pravidelnú kontrolu a čistenie sacieho potrubia, minimálne počas každej výmeny rozvodového remeňa.

Ako je možné upraviť funkciu EGR pomocou chiptuningu?

Funkciu EGR je možné na trvalo mechanicky odstrániť približne do rv.2003 bez toho aby nefunkčnosť tohto systému vyvolala chybovú hlášku. Pre novšie systémy je nutné po odstránení EGR upraviť softvér riadiacej jednotky. Okrem trvalého vypnutia systému sme vyvinuli aj iné spôsoby. Systém EGR dokážeme upraviť tak, aby jeho funkčnosť zostala zachovaná podľa pôvodného nastavenia, avšak pri použití záslepky systém nevykazuje závady. Toto riešenie má výhodu v tom, že ak sa majiteľ po čase rozhodne, že systém EGR chce mať funkčný, záslepku vymontuje a nie je potom potrebné znova upravovat softvér v riadiacej jednotke motora.
Ďalšie riešenie je zachovať funkciu systému EGR podľa predpisu výrobcu až do momentu, kedy motor nedosiahne prevádzkovú teplotu a potom sa tento systém môže automaticky deaktivovať. Výhodou tohto riešenia je, že sacie potrubie sa nezanáša pevnými časticami v takej miere ako s aktívnym EGR, ale zároveň je zachovaná výhoda rýchlejšieho ohrevu motora ako s deaktivovaným EGR. Ako ďalšia možnost sa ponúka zachovanie funkčnosti EGR, avšak iba plošné zníženie obsahu výfukových plynov v saní. Pre overenie dostupnosti týchto úprav pre Vaše vozidlo využite možnost e-mailového kontaktu.


Zvýši EGR off výkon motora?

V prípade plne funknčného ventilu EGR odstránenie jeho funkčnosti nemá žiadny vplyv na maximálny vykon motora. V prípade, že EGR ventil je vadný a nevykazuje plnú tesnosť jeho odstránenie môže spôsobiť návrat výkonu, ktorý bol stratený poruchou.
Funkčnosť systému EGR však má vplyv na odozvu stlačenia plynového pedálu. Tým, že je systém EGR neaktívny motor poskytuje vyššiu pružnosť a zlepšuje sa rýchlosť reakcie. Tento jav je spôsobený tým, že motor nasáva počas režimu čiastočnej zátaže väčšie množstvo čistého vzduchu.


Ako vypnuté EGR ovplyvní výsledok emisnej kontroly?

Merania vznetových motorov sa podľa aktuálne platnej legislatívy zameriavajú na emisie pevných častíc. Vypnutie systému EGR ako takého môže spôsobovať dokonca nižšie množstvo týchto častíc, a tak dokonca znížiť deklarované emisie motora. Treba však brať do úvahy, že vypnutie EGR zvyšuje iné zložky výfukových plynov, ktoré sa aktuálne nemeraju.