Nástrahy chiptuningu

Ako zistiť či je auto vhodné na chiptuning?

Často používané pojmy

Čo je to EGR, DPF, DMF, lambda, na čo slúžia?

Diagnostika vozidla počas jazdy
Niektoré typy závad nie je možné určiť len vyčítaním chybového kódu uloženého v pamäti riadiacej jednotky. Často sa vyskytujú chybové stavy, ktoré sa prejavia iba v špecifickej situácií, napríklad náhla strata výkonu. Pri moderných dieslových motoroch je častným zdrojom problémov turbodúchadlo a jeho regulácia. Jedným z najlepších postupov pri určovaní závady je diagnostika počas jazdy. Riadiaca jednotka motora dokáže cez diagnostiku prenášať údaje o rôznych prevádzkových stavoch, údajoch zo senzorov, ale i o vypočítaných hodnotách riadiacou jednotkou. Prenos údajov z riadiacej jednotky má svoje obmedzenia, preto treba vybrať čo najmenší počet dát súvisiacich s charakterom hľadanej poruchy.

Logovanie pomocou VCDS

Pri hľadaní závady na regulácií turbodúchadla sú dôležíté parametre:
- otáčky motoru
- množstvo paliva
- požadovaný tlak preplňovania
- skutočný tlak preplňovania
- poloha regulačného ventilu turbodúchadla


Spôsob akým získať údaje sa líši so značkou výrobcu automobilu. Diagnostika automobilov zn. Fiat umožňuje vyberať požadované údaje jednotlivo, oproti tomu staršie vozidlá zn. Volkswagen umožňujú vybrať tzv. merané bloky ( skupina 4 údajov, ktoré vzájomne súvisia). Pri diagnostike VW je teda vhodné vybrať bloky meraných údajov 001,011. V niektorých prípadoch nesprávnu funkčnosť turbodúchadla spôsobuje opotrebovaná váha vzduchu, údaje z nej sa nachádzajú v meranom bloku 003.
Údaje odoslané riadiacou jednotkou motora je vo väčšine prípadv možné ukladať za účelom ďalšieho spracovania.


Diagnostika Fiat

Diagnostika VAG


Zaznamenané údaje je tak možné v pokoji posúdiť po testovacej jazde.


 

Logovanie pomocou VCDSPo spustení programu klikneme na tlačidlo SelectV ponuke je možné vybrať na ktorú riadiacu jednotku sa chceme pripojiť. V našom prípade sa chceme pripojiť na RJ motora - kanál 01Po pripojení sa na RJ motora program vykoná idetifikáciu riadiacej jednotky. Na výpise je vidieť jej objednávacie čislo a iné identifikátory. Pre vyčítanie chybových kódov sa využije funkcia 02.
Pre logovanie je potrebné vyvolať funkciu merané bloky - 08.
Ďalším krokom je :
1. výber skúpin meraných blokov, ktoré sa budú zaznamenávať. Vhodné skupiny pre logovanie TDI sú 001, a 011. V prípade zaslepeného EGR ako tretiu skupinu zvolíme 010, v prípade funkčného EGR skupinu 003.
2. vyberieme umiestnenie súboru v ktorom budú uložené údaje
3. stlačíme tlačidlo štart


Testovacia jazda
Zaznamenávanie údajov je vhodné spustiť na začiatku testovacej jazdy. Hlavnou časťou testovacej jazdy je záznam maximálneho výkonu. Aby bolo zaznamenané dostatočné množstvo údajov je potrebné test vykonať na vyššom prevodovom stupni (min. 3.) odporúčaný je 4. prev stupeň. Pre TDI je potrebné zaznamenať priebeh v otáčkovom spektre 1500-4000 ot.
Odporúčaný priebeh je: zaradiť 4. prevodový stupeň, otáčky motora 1500ot/min, stlačiť plný plyn, po dosiahnutí 4000ot/min uvolniť plynový pedál a spomaliť na požadovanú rýchlosť.Po ukončení testovacej jazdy sa ukončuje zaznamenávanie údajov stlačením tlačídiel na obrázku

Zaznamenávanie je týmto dokončené.[update: 26.10.2015]