Nástrahy chiptuningu

Ako zistiť či je auto vhodné na chiptuning?

Často používané pojmy

Čo je to EGR, DPF, DMF, lambda, na čo slúžia?

Nástrahy chiptuningu


Ako zistiť či je auto vhodné na chpituning?
Základom je mať auto v bezchybnom stave.


     Zvýšenie výkonu motora chiptuningom prináša zvýšené nároky po mechanickej stránky nie len na motor, ale i na celé pohonné ústrojenstvo - prevodovku, spojku a poloosy. Každý motorista si musí vedieť predstaviť čo sa stane s komponentom, ktorý je na pokraji svojej životnosti a skokovo sa mu zvýši zátaž - správne, nasleduje porucha. Preto je potrebné sa o svoje vozidlo starať a pravidelne ho servisovať. Po zvýšení výkonu motora si vodič zväčša rýchlo zvykne na lepšiu dynamiku, no treba mať na pamäti, že čo ide musí aj brzdiť. Je odporučený upgrade brzdového systému kvalitnými komponentmi, úplne minimálnou požiadavkou je mať sériové brzdy vo vynikajúcom stave.

Kedy nepodstupovať chiptuning hneď ale až po oprave?

Nadmerné vibrácie :

- vibrácie pri plnom plyne v nízkych otáčkach, klepanie pri vypínaní motora značia problémy s dvojhmotným zotrvačníkom, zvýšenie krútiaceho momentu po chiptuningu môže spôsobiť rýchlu poruchu veľmi opotrebovaného zotrvačníka. Pred akýmkoľvek zvyšovaním výkonu je nevyhnutné vymeniť opotrebovaný zotrvačník.

- vibrácie v závislosti od rýchlosti vozidla, cvakanie pri rozjazde vozidla s vytočeným volantom poukazujú zväčša na problémy s poloosami, pri zvýšení výkonu sa môže nastať zlyhanie poloosy a to spôsobí, že auto sa stane nepojazdné


Problémy súvisiace s motorom:

- núdzový režím : v prípade, že auto spadlo do núdzového režimu (či už sporadicky, alebo dlhodobo) je potrebná oprava. Funkciou núdzového režimu je ochrániť motor a jeho komponenty pred fatálnou poruchou tým, že sa dočasne zníži výkon motora. Dlhodobé odkladanie opravy môže spôsobiť jej značné predraženie. Chiptuningom sa dá riešiť núdzový režim len v špecifických prípadoch (napr. odstránenie chybového kódu EGR po mechanickom zaslepení).

- premenlivý výkon motora, trhanie, neskorý nábeh turba, slabý ťah sú všetko závady, ktoré si pred chiptuningom vyžadujú špecializovanú diagnostiku na určenie presnej závady

- biely dym, zápach z výfuku môžu znamenať poškodené trysky, prípadne presakujúci olej z turbodúchadla
- modrý dym z výfuku: do výfukových plynov sa dostáva motorový olej, problém môže spôsobovať hlava valcov, alebo poškodené turbodúchadlo
- čierny dym z výfuku: v prípade dieslového motora to môže znamenať nízke množstvo nasávaného vzduchu. Príčiny môžu byť napr. netesnosť/zanesenie vedenia stlačeného vzduchu (alebo priamo intercoolera), alebo porucha EGR, prípadne i porucha niektorého podsystému dávkovania paliva.

- zvuky z motorového priestoru (pískanie, húkanie) značia poškodené alebo opotrebované turbodúchadlo, v prípade výmeny je vhodná konzultácia a použitie výkonnejšieho modelu pri predpokladanom zvyšovaní výkonu motora.

- šmýkajúca spojka: pred akoukoľvek úpravou je potrebné tento problém odstrániť

Kompetentný úpravca:

     Na chiptuning si zvoľte kompetentnú osobu, ktorá rozumie problematike. Nekvalitný chiptuning môže spôsobiť rôzne nepríjemnosti od zhoršení niektorých vlastností, neúmernú dymivosť, v extrémnych prípadoch poškodenie motora, jeho komponentov alebo iných súčastí pohonného ústrojenstva.